Home / โปรแกรมสปา

โปรแกรมสปา

โปรแกรมสปา จาก NWSoft

โปรแกรมสปา บริหารงานและการควบคุมภายในสปาครบวงจร พร้อมระบบรายงานที่ครอบคลุม  สามารถพัฒนาปรับขยายฟังก์ชันการใช้งานได้เพิ่ม

โปรแกรมสปา เป็นโปรแกรมสำหรับการบริหารงานบริการ เช่น นวดแผนโบราณ เสริมความงาม ฯลฯ โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ตอบสนองการใช้งานประจำวันได้ดี สามารถช่วยงานด้านเอกสาร งานขาย ตรวจสอบการรับชำระเงิน การออกใบสำคัญ และรายงานต่าง ๆ โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง ปรับให้ใช้ได้กับทุกขนาดกิจการ

โปรแกรมสปานี้ทำงานบน Cloud Server สามารถเลือกประสิทธิ์ภาพให้เหมาะกับกิจการของท่าน มีให้เลือกทั้งคลาวด์ในประเทศไทย และต่างประเทศ (Google Cloud, DigitalOcean, Alibaba Cloud, Amazon Cloud) เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น

ไม่ต้องกังวลว่าระบบของเราไม่สามารถใช้กับกิจการของท่านได้

เรามีบริการพัฒนาเพิ่มเพื่อให้โปแกรมสามารถใช้งานได้กับกิจการของท่าน

!!!หมดกังวลได้เลย

ฟังก์ชันการใช้งานหลัก

 • รองรับการใช้งานแบบหลายสาขา
 • จัดคิวหมอนวด
 • ขาย และออกใบเสร็จ
 • คลังสินค้าหลัก
  • PR ขอซื้อ
  • PO สั่งซื้อ
  • รับเข้าแบบ PO
  • รับเข้าแบบ NOPO
  • แสดงสินค้าคงเหลือ
  • โอนยอดสินค้าให้สาขา
  • ปรับยอดสินค้าคงเหลือ
 • คลังสินค้าสาขา
  • แสดงสินค้าคงเหลือ
  • รับเข้าจากคลังหลัก
  • ปรับยอดสินค้าคงเหลือ
 • การตั้งค่าข้อมูล
  • บริษัท หรือธุรกิจ
  • สาขา
  • บุคลากร
  • ห้องบริการ
  • หน่วย สินค้าหรือบริการ
  • หัตถการ หรือบริการ
  • กลุ่มหัตถการ หรือบริการ
  • ประเภทหัตถการ หรือบริการ
  • สินค้า
  • กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
  • ซัพพลายเออร์
  • กลุ่มซัพพลายเออร์
  • ประเภทซัพพลายเออร์
  • ผู้ใช้งานระบบ
  • ต่ำแหน่งผู้ใชงานระบบ (สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานแต่ละต่ำแหน่งได้เอง)

รายงานที่ครอบคลุม

 • รายงานคิวบริการ
 • รายงานค่าตอบแทนพนักงานบริการ (ปรับเปลี่ยนการคำนวนตามเงือนไขของลูกค้า)
 • รายงานค่าตอบแทนพนักงานต้อนรับ (ปรับเปลี่ยนการคำนวนตามเงือนไขของลูกค้า)
 • รายงานรายได้
  • รายงานรายได้ทั้งหมด
  • รายงานรายได้ตามประเภทการชำระ
  • รายงานรายได้ยกเลิก
 • รายงานคลังสินค้าหลัก
  • คงเหลือ
  • รับเข้า
  • โอนสินค้า
  • ปรับยอด
 • รายงานคลังสินค้าสาขา
  • คงเหลือ
  • รับเข้า
  • ปรับยอด
  • ใช้ในการบริการ
 • รายงานสรุปยอดหัตถการ